Voor wie en wanneer

Kunstzinnige therapie is geschikt voor jong en oud en spreekt iedereen aan die het fijn vindt om met hoofd, hart én handen te werken. Ervaring is niet nodig: het gaat om het proces dat in gang gezet wordt met het kunstzinnig of creatief werken. Een traject kan na verwijzing door een (huis)arts of specialist ingezet worden, of op eigen initiatief. Voor eventuele vergoeding door een zorgverzekeraar uit de aanvullende verzekering, is een verwijzing niet nodig.

Praktijk voor kunstzinnige therapie de Duinroos heeft vooral ervaring met hulpvragen rond:

 • Sociale en emotionele problematiek
 • Concentratieproblemen
 • Rouw- en verliesverwerking
 • Oververmoeidheid, stress en burn-out (volwassenen)
 • Psychosomatiek (volwassenen)
 • Vraagstukken rond loopbaan en levensloop (volwassenen)

Kinderen

Heeft je kind last van gevoelens van boosheid, angst of verdriet en uit zich dat in frustraties en druk gedrag, of trekt het zich juist heel erg terug? Vindt je kind het moeilijk om aansluiting te vinden bij vriendjes en vriendinnetje of wordt het gepest? Of is het in de klas voortdurend afgeleid door van alles en nog wat? Is er iets waar je de vinger maar niet achter krijgt, maar zit je kind duidelijk niet lekker in zijn vel? De oorzaken kunnen heel divers zijn: van ‘groeistuipen’ en leerproblemen tot ingrijpende veranderingen als verhuizing of scheiding van de ouders, of de impact van ziekte of dood van een ouder of gezinslid. Kunstzinnige therapie kan je kind dat extra’s bieden dat het nodig heeft.

Met kunstzinnige therapie leert je kind beter om te gaan met zijn gevoelens. Het helpt om zijn aandacht beter te kunnen richten op één ding tegelijk en versterkt zijn zelfvertrouwen. Je kind komt weer lekker in zijn vel te zitten. En het helpt je kind om ‘kind’ te blijven bij ingrijpende veranderingen, ondanks ingewikkelde gevoelens en situaties. Dit zijn maar een paar voorbeelden.

Kunstzinnige therapie is geschikt voor kinderen van ongeveer 6 jaar en ouder. Jongere kinderen hebben vaak meer baat bij andere ondersteuning of behandelwijzen, zoals speltherapie.   

Kunstzinnig werken sluit ook heel goed aan bij de belevingswereld van pubers. Het helpt je kind om zijn weg te vinden in de overgang van niet-meer-kind-zijn naar volwassen worden.

Volwassenen

Heb je last van concentratieproblemen, voortdurende onrust of stress? Van aanhoudende gevoelens van somberheid, boosheid, verdriet of angst? Vind je het moeilijk om grenzen te stellen en voor jezelf op te komen? Kan je zelfvertrouwen wel een oppepper gebruiken en wil je beter uit de verf komen? Of loop je vast in terugkerende vragen en heb je er behoefte aan om met een nieuwe blik naar jezelf en je mogelijkheden te kijken? Dan is kunstzinnige therapie iets voor jou!

Het beeldend werken opent ruimte voor nieuwe inzichten en ervaringen. Dat helpt om te zien wat er is, om goed bij jezelf te komen, je beter te kunnen ontspannen en je eigen weg te vinden. Het lukt je beter om je gevoelens te hanteren en je (her)ontdekt wat je nodig hebt om vanuit je eigen authentieke kracht keuzes te maken en daar naar te handelen.

Kunstzinnige therapie werkt ook bijzonder ondersteunend wanneer je na een ingrijpend verlies even niet weet hoe je verder moet. Het kan je helpen om op een gezonde manier je eigen rouwproces te doorleven. Een ingrijpende verlies kan veroorzaakt zijn door de dood van een geliefde, maar ook door verlies van gezondheid, toekomstdromen, werk of door een andere gebeurtenis. Kunstzinnige therapie helpt je om de draad van je eigen leven weer op te pakken.

Meer weten? Neem contact met me op en maak een afspraak.

Kunstzinnige therapie werkt! Nog even op een rijtje:

Wat het is…

 • Kunstzinnige therapie is een procesgerichte, non-verbale therapie die heel erg geschikt is om zowel bewuste als onbewuste, meer diepere lagen te bereiken.
 • Schilderen, boetseren en tekenen zijn de middelen waarmee gewerkt wordt. De variatie aan combinaties van technieken, materialen, motieven en thema’s van de oefeningen is ongekend. Gecombineerd met medische en psychologische kennis maakt dit echt maatwerk mogelijk.
 • Het gaat om spelen, ontdekken, werken met kleur en vorm, rust en beweging.
 • Het speelt zich allemaal voor je ogen af! Je voelt wat je doet. Je ziet wat je doet.
 • Gaat uit van de mens als geheel: lichaam en geest werken samen. Een dynamisch evenwicht tussen hoofd, hart en handen is daarbij van wezenlijk belang. Kunstzinnige therapie richt zich op het zelfherstellend vermogen dat ieder mens van jongs af aan in zich heeft om verstoringen te verzorgen en verhelpen.  
 • Iedereen kan het! Vrijwel iedereen ervaart het als een veilige en plezierige manier van werken.

Wat het geeft…

 • De oefeningen leveren verrassend concrete ervaringen op in het hier en nu. Dat biedt kansen op  nieuwe inzichten, je leert jezelf beter kennen. Kinderen en volwassen doen dat op een manier die bij hun leeftijd past.
 • Het is leuk, verrassend, laagdrempelig én uitdagend tegelijk. Dat geeft plezier en ontspanning.
 • Helpt je nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en scenario’s uit te proberen.
 • Je leert je grenzen beter herkennen en te beschermen. En te verleggen.
 • Helpt op een gezonde manier om te gaan met impulsen en gevoelens van boosheid, verdriet, angst, somberheid en depressie.
 • Versterkt je focus en concentratievermogen.
 • Je kunt beter bij je zelf blijven en zit lekkerder in je vel.
 • Succeservaringen tijdens de oefeningen geven plezier, moed en vertrouwen.
 • Het verstevigt je zelfvertrouwen en vergroot je flexibiliteit.
 • Helpt ontspannen en vergroot je vitaliteit. Je kunt beter slapen.
 • Gunstig effect op stemming en herstelprocessen na ziekte.
 • Ondersteunt bij verwerking van ingrijpend verlies van geliefde en dierbaren.   
 • Wanneer volledig herstel om medische redenen niet (meer) mogelijk is, levert het een grote bijdrage aan het vergroten van de kwaliteit van leven.
 • Versterkt je gevoel van regie over je eigen leven, binnen de context van jouw eigen verhaal en geschiedenis. Vergroot je eigen daadkracht.
 • Geeft inspiratie, vreugde en plezier, rust en acceptatie, troost en kracht.

Voor groepen

Praktijk voor kunstzinnige therapie de Duinroos is er ook voor groepen. Denk bijvoorbeeld aan sociaal-emotionele vaardigheidstrainingen, verandertrajecten, teambuilding of puur ontspanning en recreatie. Kijk voor meer informatie bij Trainingen en workshops.