Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootste zorg samengesteld door Esther Dillingh, Praktijk voor kunstzinnige therapie de Duinroos, hierna te noemen KZT de Duinroos. Als geregistreerd lid van de beroepsvereniging, stelt KZT de Duinroos de voorwaarden voor gebruik van deze site gelijk aan de voorwaarden zoals de NVKToag deze stelt voor haar website in de disclaimer. Zie voor meer informatie www.kunstzinnigetherapie.nl. Hetzelfde geldt voor uitsluiting aansprakelijkheid en gerelateerde internetsites.

De site is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de inhoud kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken op worden gemaakt. KZT de Duinroos is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van deze website via internet worden verspreid.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op tekst, afbeeldingen en logo van de praktijk op deze website ligt bij KZT de Duinroos. Of in een enkel geval bij derden die met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Wil je iets overnemen of vermenigvuldigen? Ongeacht de vorm of het doel, vraag dan eerst schriftelijk toestemming via info@kztdeduinroos.nl. Gebruik is pas ná verleende toestemming toegestaan.

April 2017.